31 กรกฎาคม 2562 เซี่ยงไฮ้กับการเป็นเมืองนำร่องนโยบายแยกขยะในจีน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/foreign/723199

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ว่าสำนักงานเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศ ประกาศเป็นเมืองนำร่องในโครงการคัดแยกประเภทขยะ “ภาคบังคับ” ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อหวังบรรเทาวิกฤติขยะล้นประเทศ โดยหลายเดือนก่อนถึงวันที่โครงการมีผลบังคับใช้ เจ้าหน้าที่เทศบาลจากหน่วยงานหลายแห่งที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดแผ่นป้ายอธิบายการแยกขยะ ติดตั้งถังขยะใหม่ และเคาะประตูบ้านประชาชนเป็นรายครัวเรือนเพื่ออธิบาย “สิ่งที่ต้องทำ” และคำกล่าวที่ว่าการแยกขยะถือเป็นหนึ่งในหน้าที่พลเรือน “เพื่อชาติ” ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ระบุปริมาณขยะเมื่อปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 9 ล้านตัน ปัจจุบันประชากรในมหานครแห่งนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 26 ล้านคน แน่นอนว่าปริมาณขยะต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามประชาชนจำนวนไม่น้อยวิจารณ์ว่าขั้นตอนการแยกขยะ “ยิบย่อยเกินไป” แม้กระดูกสัตว์ที่เหลือจากการรับประทานยังต้องแยกประเภทให้ถูกต้อง จึงมีรายงานว่าในช่วง 20 วันแรกของการบังคับใช้เทศบัญญัติดังกล่าว มีผู้ต้องชำระค่าปรับแล้ว 607 คน ซึ่งอัตราอยู่ที่ระหว่าง 50 ถึง 200 หยวน ( ราว 223.49 ถึง 893.95 บาท ) ขึ้นอยู่กับ “ความรุนแรงของความผิดพลาด” ในการแยกขยะ แต่ทางรัฐบาลท้องถิ่นยอมรับเช่นกันว่า เครื่องมือและบุคลากรบางส่วนเองก็ “ยังไม่พร้อม”